Pakolaistaustaisille tarkoitetun psykoedukaatiomateriaalin yhteiskehittäminen etämenetelmin THL:n TUULI-hankkeessa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Korona-aika on tuonut uusia toimintatapoja ja etämenetelmiä kehittämistyöhön. Toimintamallissa kuvataan THL:n TUULI-hankkeen pakolaisille tarkoitetun psykoedukaatiomateriaalin osallistavaa yhteiskehittämisprosessia, joka toteutuu pääosin etämenetelmin vuosina 2020-21.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä