Palvelutietovarannon työpajat perhekeskuspalveluista

Sähköisen perhekeskuksen palvelukuvausten laadintaan kehitetty työpajatyöskentelymalli

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palvelutietovarannon työpajat perhekeskuspalveluista
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisen perhekeskuksen palvelukuvausten laadintaan kehitetty työpajatyöskentelymalli

 

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskushanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sari Taipale

Luotu

22.11.2023

Viimeksi muokattu

07.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kehitimme työpajamallin joista saatujen tietojen ja havaintojen avulla laadittiin Palvelutietovarantoon viedyt kuvaukset perhekeskuksen palveluista. Työpajamalli vahvisti lisäksi ammattilaisten osallisuutta ja mahdollisti vertaistuen ja vuoropuhelun yli perhekeskusaluerajojen. 

Ajantasaiset ja asianmukaisesti kuvatut palvelut hyödyttävät koko Varhan alueen asukaskuntaa. Perhekeskuksen palvelut tavoittavat laajasti asukkaita ja on tärkeää, että henkilö löytää tarvitsemansa palvelun pariin huolimatta esim. hänen kielellisistä tai kognitiivisista valmiuksistaan. Laaditut palvelukuvaukset vietiin Palvelutietovarantoon, jonka avulla palvelut nousevat kaikkiin jo olemassa oleviin ja mahdollisiin tuleviin sähköisiin palveluvalikoimiin, esim. Varha.fi ja Omaperhe-sivusto. Tämä auttaa asukasta löytämään palvelut huolimatta siitä mitä kautta hän tietoa lähtee etsimään.

Työskentelymme ensisijaisena tavoitteena oli laatia palvelukuvaukset saavutettavaan muotoon. PTV-kirjoitusohjeet antoivat reunaehdot ja etenimme niitä noudattaen. Palvelukuvauksia laadittaessa kiinnitimme huomiota tekstin luettavuuteen, selkeyteen, puhuttelumuotoon sekä siihen, että henkilö pystyy ymmärtämään jo muutamasta lauseesta, vastaako kyseinen palvelu hänen tarpeitaan.

Toimintaympäristö **

Palvelutietovaranto (PTV) tietojen tuottaminen on lakisääteisiä mm. hyvinvointialueen ja kuntien palveluntuottajille. Kuitenkin kaikki tahot, jotka tuottavat palveluita, hyötyvät selkeästi laadituista palvelukuvauksista, sillä niiden avulla asiakkaat/asukkaat löytävät muutkin, kuin lakisääteiset, hyvinvointialueen ja/tai kuntien tuottamat, palvelut.  Työpajamalli antaa yhden tavan tuottaa asiakasystävällisiä palvelukuvauksia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhminä olivat perhekeskus palveluiden ammattilaiset.  Työpajoihin kutsuttiin moniammatillinen joukko kunkin alan asiantuntijoita. Työpajoja ennen laadittiin nykytilan analyysi aiempien palvelukuvausten määrästä ja laadusta. Lisäksi tehtiin ehdotelma uudesta Varha-tasoisesta palvelukuvauksesta hyödyntäen mm. aiemmin laadittuja määrittelykortteja sekä palveluun liittyviä säädöksiä ja lakeja.

Työpajoissa tietoa kerättiin Padlet-alustan avulla, chat-kentän keskustelusta sekä osallistumalla asiantuntijoiden keskusteluun ja nostoihin esittämällä tarkentavia kysymyksiä. Työpajaan estyneille, mutta kommentointiin halukkaille mahdollistettiin kommentointi sähköpostitse määräaikaan mennessä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sähköisten palveluiden käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Palveluihin liittyvä kehitystyö ja –tarpeet tarkentuvat työskentelyn edetessä ja samaan aikaan tehdään lisäksi hyvinvointi- ja kustannusvaikutusten arviointia.

PTV-projektista on tehty verkkokoulutusvideo ”Palvelutietovarannon käyttöönotto”, joka julkaistiin 04/24, linkki koulutusvideoon liitteenä. Koulutusvideon tavoitteena on auttaa ymmärtämään PTV:n merkitys ja sen tuomat hyödyt, oppia PTV:n käytön perusteet ja lisätä osaamista sekä käytön aloittamiseen, että ylläpitoon. Koulutuksen kohderyhmänä ovat Varhan, kuntien, 3. sektorin, seurakuntien sekä yksityisten sotepalveluiden avainhenkilöt, jotka osallistuvat Palvelutietovarannon käyttöön ja ylläpitoon.

Projektin päättymisestä huolimatta palvelutietovarannon palvelukuvausten laadinnat jatkuvat. Kehittämämme toimintamalli ja koulutusvideo ovat omatoimisesti palveluntuottajien hyödynnettävissä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Varhan perhekeskuspalveluiden palvelukuvaukset ovat toimineet esimerkkinä ja lisänneet ymmärrystä hyvin laadittujen palvelukuvausten hyödyistä. Olemme saaneet esim. kuntien palveluntuottajilta toiveita tukea heitä heidän omassa PTV-prosessissaan. Tuki voi olla esimerkiksi alustavan palvelukuvausehdotuksen laadinta, työpajan järjestäminen tai sparraustuki PTV-työskentelyn eri vaiheissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Aikaa työskentelyyn kannattaa ehdottomasti varata, ja johdon tuen merkitys on olennaista, sillä palvelukuvausten laadinta saattaa olla pitkäkestoinen prosessi. Palvelukuvausten laadinnassa moniammatillisuuden hyödyntäminen on tarpeellista. Näin toimien saadaan sekä työtä käytännön tasolla tekevän osaaminen, että asioista päättävän näkökulmat samanaikaisesti huomioitua.

Kansikuva
Työpajan prosessikaavio

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä