Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti.

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Monialaisuus
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille yhtenäinen ohje, kuinka lastensuojeluilmoituksen prosessi etenee, milloin tehdään, miten tehdään, mitä tulee kertoa ja kenellä velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Kuntoutus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avokuntoutuksen ja lähitorien välisen yhteistyön tarkoituksena oli sujuvoittaa asiakkaan oikea-aikaisten palveluiden saantia ja sujuvampaa jatkokuntoutusta sekä edistää ammattilaisten yhteistyötä.<

Paikkakunta tai maakunta
Simo
Lumijoki
Pudasjärvi
Kuusamo
Kempele
Ii
Hailuoto
Vaala
Utajärvi
Taivalkoski
Tyrnävä
Aihealueet
Lastensuojelu
Työhyvinvointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiotuki tarjosi lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstölle sekä esihenkilöille mahdollisuuden reflektoida lastensuojelutyöhön liittyviä asioita saman alan – mutta kuitenki

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jälkihuollon perehdytysmateriaali työntekijälle, jossa kuvataan keskeisimmät lainsäädännön asettamat raamit jälkihuollon toteuttamiseen. Materiaali julkaistaan joulukuussa 2022.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Monialaisuus
Lastensuojelu
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Erilaisia materiaaleja, joiden tavoitteena on tukea työntekijöiden osaamisen vahvistumista sekä edistää lapsen oikeuksia ja edun toteutumista lastensuojelussa ja monialaisessa yhteistyössä.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännön esimerkkejä, kuinka lainsäädäntö ohjaa monialaista yhteistyötä lastensuojelun yhdyspinnoilla.  Lainsäädäntöä avaava materiaali kaikille lasten parissa työskenteleville.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Lähipalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on Ikäkoti-hankkeessa kehitetty gerontologista sosiaalityötä.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Sijaishuolto
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun ja koulun yhteinen toimintamalli, jossa sijoitetun lapsen ympärille nimetään tiimi lapsen asioissa työskentelevistä ammattilaisista.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena tarkastella lastensuojeluun ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvää lainsäädäntöä yhdessä alueen eri ammattilaisten kanssa.