POSOTE20: Monialainen tiimityö osana uusia vastaanottomalleja

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaslähtöinen ja saavutettava toimintatapa yhden yhteydenoton -periaatteella hyödyntäen sähköisiä asiointikanavia ja asiakaskoordinaattoritoimintaa. Mallinnetaan monialaista sote-ammattilaisten yhteistyötä asiakkaan toimintakyvyn turvaamiseksi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylläpitäjä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylläpitäjä