POSOTE20: Monialainen tiimityö osana uusia vastaanottomalleja

Asiakaslähtöinen ja saavutettava toimintatapa yhden yhteydenoton -periaatteella hyödyntäen sähköisiä asiointikanavia ja asiakaskoordinaattoritoimintaa. Mallinnetaan monialaista sote-ammattilaisten yhteistyötä asiakkaan toimintakyvyn turvaamiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Monialainen tiimityö osana uusia vastaanottomalleja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaslähtöinen ja saavutettava toimintatapa yhden yhteydenoton -periaatteella hyödyntäen sähköisiä asiointikanavia ja asiakaskoordinaattoritoimintaa. Mallinnetaan monialaista sote-ammattilaisten yhteistyötä asiakkaan toimintakyvyn turvaamiseksi.

Toteutuspaikka
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vieremä
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Iisalmi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Iiris Repo

Luotu

26.10.2022

Viimeksi muokattu

14.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Monialaisessa tiimissä työskentelee lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi sosiaalihuollon sekä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijat. Monialainen tiimityömalli tukee asiakasta kokonaisvaltaisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Asiakkaan tilannetta arvioidaan hänet ohjataan asiantuntevalle ammattilaiselle. Tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevia palveluja ja tukea asiakasta hänen hoitopolullaan.

Monialainen tiimityö vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiseen tavoitteeseen, jossa  etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta paremmin voiva Pohjois-Savo tulisi todeksi. Työn tavoitteena on kehittää työkaluja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat alueen asukkaiden yhdenmukaista hoitoon pääsyä, tuen saavutettavuutta ja palveluiden yhteensovittamista.

Monialainen tiimityö on asiakaslähtöistä sekä laaja-alaista. Asiakas osallistuu hoidon suunnitteluun ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Työssä korostuu asiakaslähtöisyys, matalankynnyksen yhteydenottomahdollisuus ja aito läsnäolo. Pohjois-Savon hyvinvointialueella toteuttavan tiimityömallin kohderyhmänä ovat pohjoisen alueen perusterveydenhuollon avovastaanottojen asiakkaat. Oikea-aikaiset ja yhteensovitetut palvelut tukevat hyvinvointialueen sekä yksittäisten asiakkaisen kulujen hillitsemisessä. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakaskoordinaattorityö vahvistaa monialaista osaamista perusterveydenhuollon avovastaanotoilla. Asiakaskoordinaattorit tuovat asiantuntemusta ja tukevat osaamisen laajentamista. Monialaiset tiimit työskentelevät yhteistyössä myös toistensa kanssa, jolloin erityisosaamista hyödynnetään perehdyttämällä sekä kouluttamalla. Toiminnassa hyödynnetään jo olemassa olevia palveluja selkeiden palvelupolkujen avulla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen asiantuntevalta ammattilaiselta. Palvelupolut ovat selkiintyneet ja hoitoon ohjautuminen on nopeutunut. Kohdentamalla asiakas asian osaavalle ammattilaiselle poistetaan painetta avovastaanotoilta ja saadaan tuettua asiakasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asiakkailta saadun palautteen perusteella toimintamalli on hyödyllinen ja rauhoittaa asiakasta. Asiakkaan arjenhallinta on parantunut ja palautuminen ongelmatilanteista nopeutunut. Varhaisessa vaiheessa tunnistettu tuentarve on hillinnyt kustannusvaikutuksia niin yksilö- kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Esihenkilön sitoutuminen toimintamallin muutokseen tukee työntekijöitä uuden toimintamallin käyttöönotossa. Selkeät ja yhdessä sovitut toimintaohjeet vahvistavat yhdenmukaisen mallin käyttöä. Työntekijöiden huomioiminen ja kehittämisideat hyödynnetään asiakkaiden saaman palvelun parantamiseksi ja asiakkailta saatuja palautteita hyödynnetään niin kehittämis- kuin tiimityössäkin. Verkostoilta saadulla tiedolla ja monialaisella yhteistyöllä saadaan laaja näkökulma eri toimijoiden tehtävistä ja sujuvoitetaan prosessia.

Kansikuva
Monialainen tiimityö asiakkaan hybridi-vastaanotolla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä