Toimintamallin lyhyt kuvaus

Riippumattoman tuen malli on kanssakulkijuuden malli, joka vastaa ihmisen tarpeeseen muutokselle. Riippumaton tukihenkilö toimii henkilön kanssakulkijana oman näköisen elämän pohtimisessa ja käytännön toteutuksen suunnittelussa. Mallilla pyritään toimijuuden vahvistamiseen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Eteva kuntayhtymä (Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri)
Ylläpitäjä
Eteva kuntayhtymä (Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri)
Ylläpitäjä
Eteva kuntayhtymä (Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri)
Ylläpitäjä