Saamenkielten ja kulttuurin perusteiden verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

1. Tuoda riittävästi oikeaa tietoa sote –ammattilaisille saamelaisesta

  • Kulttuurista
  • Käytössä olevaista kielistä Suomessa

2. Kurssin suorittaminen mahdollista itsenäisesti ja tehokkaasti

3. Kurssi parantaa asiakaskokemusta ja potilasturvallisuutta

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Ylläpitäjä