Saamenkielten ja kulttuurin perusteiden verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

1. Tuoda riittävästi oikeaa tietoa sote –ammattilaisille saamelaisesta

  • Kulttuurista
  • Käytössä olevaista kielistä Suomessa

2. Kurssin suorittaminen mahdollista itsenäisesti ja tehokkaasti

3. Kurssi parantaa asiakaskokemusta ja potilasturvallisuutta

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Saamenkielten ja kulttuurin perusteiden verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

1. Tuoda riittävästi oikeaa tietoa sote –ammattilaisille saamelaisesta

  • Kulttuurista
  • Käytössä olevaista kielistä Suomessa

2. Kurssin suorittaminen mahdollista itsenäisesti ja tehokkaasti

3. Kurssi parantaa asiakaskokemusta ja potilasturvallisuutta

Toteutuspaikka
LAPPI
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Niila Rahko

Luotu

30.11.2022

Viimeksi muokattu

16.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kurssi antaa perustietoa saamelaisesta kulttuurista ja kielistä Suomessa, sekä saamenkielisiä sote palveluita ohjaavasta lainsäädännöstä. Kurssi auttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaista saamelaisen asiakkaan tunnistamisessa ja luo ymmärryksen saamelaisen asiakkaan kohtaamisen keskeisistä elemeteistä asiakastyössä.

Toimintaympäristö **

Kurssin sisältöjen merkitys kasvanee hyvinvointialueisiin siirryttäessä, kun saamelaisten kotiseutu alueen palveluiden vastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle. Lapin hyvinvointialueella on vastuu saamen kielisten (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Kurssi parantaa asiakkaan kokemusta ja luottamusta sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun tulee kohdatuksi asiaan kuuluvasti ja ammattimaisesti. Kurssin tietosisältö pohjautuu saamelaisten kotiseutualueen kulttuurillisiin ilmiöihin ja siellä eläviin Suomessa käytössä oleviin saamen kieliin. Saamelainen kulttuuri on laajaa usean valtakunnan alueelle levittäytynyttä, ja siksi kulttuurisen tiedon osuus on vain pintaraapaisua.

Kurssin lainsäädännöllisen osuuden tietoa tulee päivittää lainsäädännön muuttuessa. Kurssin päivittämisen vastuista on sovittu alustavasti, mutta nämä sopimukset tulee päivittää hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeen uudestaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä kurssilla ovat ammattilaiset, mutta välilliset asiakkaat. Asiakaskokemuksen parantuminen on riippuvaista kurssin käyttöönoton laajuudesta, sisällön sisäistämisen ja saadun tiedon jalkauttamisen onnistumisesta. Asiakas kokemusten muutokset näkyvät ensimmäisenä ammattilaisten tietoisuuden lisääntymisenä. Asiakkaiden osallistaminen kurssissa on ollut oleellista. Käytännössä jokainen saamelainen on asiakas, joten yhteisön jäsenet joita kurssin rakentamiseen on osallistettu, ovat myös asiakkaita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kurssin jalkauttaminen Lapin hyvinvointialueen perusperehdytykseksi, vahvaa kurssin esittelyä ja markkinointia hv aluieden käynnistyessä 2023 hankkeen toimesta. Lisäksi kurssin päivitysvastuista sopiminen ja päivittämisen helpottaminen mm. rakentamalla tieto linkkien toimivuuden tarkastamista helpottava taulukko työkalu, sekä tekstiosien koonti ja kuvien kokoaminen kansioihin lähteineen ja kuvauksineen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kiinnostus kurssia kohtaan on ollut suuri. Tietoisuudessa selvästi puutteita. Kurssin pilotoinnin osalta kurssin medieco -alustan video materiaali tullaan uusimaan 2023 aikana. Medieco on suljettu koulutusalusta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kurssin rakennetta voi hyödyntää myös muissa kulttuuritiedon koulutuksissa. Rakenteen keskeinen tarkoitus on tarjota perustietoa kulttuurista ja kielistä, niitä ohjaavista lainsäädännöistä ja asiakkaan kohtaamisesta ja ilmiöstä joita ammattilainen voi kohdata.

Kansikuva
Kuvassa kurssin lyhyt esittely ja logot.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis