Sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen, Pirkanmaan hyvinvointialue (RRP, P4, I3)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tavoitteena Pirkanmaan hyvinvointialueella on tiedon laadun ja luotettavuuden parantaminen hyödyntäen kansallisia ohjeistuksia ja toimintatapoja yhdenmukaistamalla. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä