Sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen, Pirkanmaan hyvinvointialue (RRP, P4, I3)

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tavoitteena Pirkanmaan hyvinvointialueella on tiedon laadun ja luotettavuuden parantaminen hyödyntäen kansallisia ohjeistuksia ja toimintatapoja yhdenmukaistamalla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen, Pirkanmaan hyvinvointialue (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tavoitteena Pirkanmaan hyvinvointialueella on tiedon laadun ja luotettavuuden parantaminen hyödyntäen kansallisia ohjeistuksia ja toimintatapoja yhdenmukaistamalla. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Riikka Sujamo

Luotu

10.07.2024

Viimeksi muokattu

11.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämistä ja yhtenäisten toimintatapojen saavuttamista varten on ollut tarkoituksenmukaista perustaa Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollon kirjaamisen työryhmä. Työryhmän tehtävänä on ohjata ja kehittää sosiaalihuollon kirjaamista sekä vahvistaa yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen muodostumista. Lisäksi tulee määritellä ja kehittää sosiaalihuoltoa koskevia tietotarpeita.

Kirjaamisen työryhmän lisäksi sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoista koostuvan verkoston vakiinnuttaminen on tärkeää, jotta kirjaamisen ajankohtaisuudet ja kehittämisen muutokset tavoittaisivat toiminnan mahdollisimman nopeasti.  

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuollossa tulee seuraavien vuosien aikana ottaa käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämät kansalliset asiakirjarakenteet ja siirtyä asiakastiedon rakenteiseen kirjaamiseen, jonka johdosta sosiaalihuollon yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä tulee vahvistaa. Lisäksi tulee huomioida yhtenäisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet tiedon tuottamisessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmään kuuluvat kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollossa työskentelevät ammattilaiset, jotka työtehtävissään johtavat tai toteuttavat sosiaalipalvelua sekä sote-tietoa työssään hyödyntävät organisaation johtohenkilöt. Sosiaalihuollon ammattilaisista koostuvan kirjaamisasiantuntijaverkoston jäsenet ovat olennainen osa kirjaamisosaamisen vahvistamista sosiaalihuollon eri yksiköissä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen ja koulutuksen toimintamallin kehittäminen.

  • Sosiaalihuollon kirjaamisen työryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen.
  • Sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijaverkoston perustaminen ja toiminnan käynnistäminen, yhteiskehittäminen ja vakiinnuttaminen.
  • Sosiaalihuollon kirjaamisen Moodle-kurssin vakiinnuttaminen osaksi perehdytystä sekä jatkuvaa toimintaa niin koko sosiaalihuollon henkilöstön kuin kirjaamisasiantuntijoiden ja esihenkilöidenkin osalta.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työryhmätyöskentely on aloitettu toukokuussa 2023 ja vuoden aikana toimintaa on vielä kehitetty. Vielä ei tuloksia saatavilla. Kirjaamisasiantuntijaverkosto aloittanut myös toimintansa keväällä 2023 ja sen toimintasisältöjä kehitetään edelleen. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjaamisen kehittäminen vaatii laaja-alaista osaamista, jossa tulee huomioida ison kokonaiskuvan lisäksi pienet yksityiskohdat. Kirjaamisen kehittämisen työtä pitää tehdä lähellä toimintaa.  

Kansikuva
Kannettava tietokone

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt