Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kuvaa sote-yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa hyödyttävää yhteistyötä pk-sektorin yritysten kanssa. Kuvaus käsittää yritysyhteistyön käynnistämisen, keskeiset huomioon otettavat asiat sekä mitä mahdollisuuksia ja riskejä yhteistyö voi pitää sisällään.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
Suomen Syöpäyhdistys ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä