Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sukupuolisensitiiviset silmälasit hanketyöhön -työote sisältää sukupuolen huomioon ottamisen jokaisessa hanketyön vaiheessa, esim. 1) suunnittelu: rekrytointi, 2) toteutus: toiminta, viestintä, tilat ja 3) arviointi: arviointisuunnitelma, tiedon analysointi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Ylläpitäjä