Sukupuolisensitiiviset silmälasit hanketyöhön -työote sisältää sukupuolen huomioon ottamisen jokaisessa hanketyön vaiheessa, esim. 1) suunnittelu: rekrytointi, 2) toteutus: toiminta, viestintä, tilat ja 3) arviointi: arviointisuunnitelma, tiedon analysointi.

Toimintaympäristö **

Osuma - osallistamalla osaamista hanke on tuottanut Suokupuolisensitiivinen hanketyö -oppaan, jonka tavoitteena on tukea hankkeita ottamaan sukupuolisensitiiviset silmälasit käyttöön niin hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa kuin raportoinnissakin. Oppaan esimerkit kumpuavat erityisesti nuorten parissa työskentelystä ja painopiste on Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa, mutta oppaan näkökulmia voi hyvin soveltaa myös muihin hankkeisiin.

Tavoiteltu muutos

Monet rahoittajat edellyttävät hanketoteuttajia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Usein myös hanketoimijoilla on kiinnostusta tarttua toimeen, suunnitelmien konkretisoiminen toiminnaksi koetaan kuitenkin haastavaksi ja se jää helposti muiden hankearjen kiireiden alle. Sukupuolisensitiivinen hanketyö -oppaan avulla hankkeiden on helpompi ottaa käyttöön sukupuolisensitiiviset lasit, sillä opas tarjoaa konkreettisia ajattelun välineitä ja ideoita, miten sukupuoli voidaan ottaa huomioon hankkeen jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi sanastoa kertaamalla voi palauttaa mieleen sukupuolten moninaisuutta koskevaa terminologiaa ja vinkit opastavat muiden materiaalien äärelle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Oppaan esimerkit kumpuavat erityisesti nuorten parissa työskentelystä ja painopiste on Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa, mutta oppaan näkökulmia voi hyvin soveltaa myös muihin hankkeisiin.

Ratkaisun perusidea **

Sukupuolisensitiivinen hanketyö -opas konkretisoi, miten ottaa sukupuoli huomioon jokaisessa hanketyön vaiheessa. Rahoitusta haettaessa sukupuoli vaikuttaa siihen, miten hankkeen tarve perustellaan ja kohderyhmä määritellään. Hankkeen toteutuksessa taas keskeisessä roolissa ovat rekrytoinnit, toiminnan sisältöjen rakentaminen kunnioittavia kohtaamisia mahdollistaviksi, tilajärjestelyt ja viestintä. Raportointivaiheessa jokaisesta hankkeesta esitettävä arviointitieto voi tehdä näkyväksi, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on edistytty ja sukupuolen huomioon ottaminen tuotoksissa voi tukea myös muita toimimaan samoin.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sukupuolisensitiivinen hanketyö -oppaan jäsennykset ja vinkit sopivat sekä hankkeisiin, joissa sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolten moninaisuuden kunnioitusta halutaan edistää osana muuta toimintaa että hankkeisiin, joiden ensisijaisena tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Mikäli hankkeen emo-organisaatiossa sukupuolta ei ole huomioitu (esim. tilajärjestelyt, viestintä, tasa-arvosuunnitelman puute), voi olla tarpeen aloittaa organisaation sisälisillä keskusteluilla.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käytä Sukupuolisensitiivinen hanketyö -opasta muistilistana, kun otat sukupuolisensitiiviset silmälasit käyttöön hanketyössä. Peilaa oppaan ideoita omaan hankkeeseesi! Paneudu tarkemmin oppaassa esitettyihin muihin lähteisiin ja materiaaleihin!

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tavoitteena tasa-arvoinen, moninaisuutta kunnioittava, yhdenvertainen yhteiskunta! Kun otamme sukupuolisensitiiviset silmälasit käyttöön, voimme yhdessä arvioida, kuinka lähelle tavoitetta olemme päässeet.