Sukupuolisensitiiviset silmälasit hanketyöhön -työote sisältää sukupuolen huomioon ottamisen jokaisessa hanketyön vaiheessa, esim. 1) suunnittelu: rekrytointi, 2) toteutus: toiminta, viestintä, tilat ja 3) arviointi: arviointisuunnitelma, tiedon analysointi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sukupuolisensitiiviset silmälasit hanketyöhön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sukupuolisensitiiviset silmälasit hanketyöhön -työote sisältää sukupuolen huomioon ottamisen jokaisessa hanketyön vaiheessa, esim. 1) suunnittelu: rekrytointi, 2) toteutus: toiminta, viestintä, tilat ja 3) arviointi: arviointisuunnitelma, tiedon analysointi.

Toteutuspaikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

31.08.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Sukupuolisensitiivinen hanketyö -opas konkretisoi, miten ottaa sukupuoli huomioon jokaisessa hanketyön vaiheessa. Rahoitusta haettaessa sukupuoli vaikuttaa siihen, miten hankkeen tarve perustellaan ja kohderyhmä määritellään. Hankkeen toteutuksessa taas keskeisessä roolissa ovat rekrytoinnit, toiminnan sisältöjen rakentaminen kunnioittavia kohtaamisia mahdollistaviksi, tilajärjestelyt ja viestintä. Raportointivaiheessa jokaisesta hankkeesta esitettävä arviointitieto voi tehdä näkyväksi, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on edistytty ja sukupuolen huomioon ottaminen tuotoksissa voi tukea myös muita toimimaan samoin.

Toimintaympäristö **

Osuma - osallistamalla osaamista hanke on tuottanut Suokupuolisensitiivinen hanketyö -oppaan, jonka tavoitteena on tukea hankkeita ottamaan sukupuolisensitiiviset silmälasit käyttöön niin hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa kuin raportoinnissakin. Oppaan esimerkit kumpuavat erityisesti nuorten parissa työskentelystä ja painopiste on Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa, mutta oppaan näkökulmia voi hyvin soveltaa myös muihin hankkeisiin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Oppaan esimerkit kumpuavat erityisesti nuorten parissa työskentelystä ja painopiste on Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa, mutta oppaan näkökulmia voi hyvin soveltaa myös muihin hankkeisiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sukupuolisensitiivinen hanketyö -oppaan jäsennykset ja vinkit sopivat sekä hankkeisiin, joissa sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolten moninaisuuden kunnioitusta halutaan edistää osana muuta toimintaa että hankkeisiin, joiden ensisijaisena tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Mikäli hankkeen emo-organisaatiossa sukupuolta ei ole huomioitu (esim. tilajärjestelyt, viestintä, tasa-arvosuunnitelman puute), voi olla tarpeen aloittaa organisaation sisälisillä keskusteluilla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tavoitteena tasa-arvoinen, moninaisuutta kunnioittava, yhdenvertainen yhteiskunta! Kun otamme sukupuolisensitiiviset silmälasit käyttöön, voimme yhdessä arvioida, kuinka lähelle tavoitetta olemme päässeet.   

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käytä Sukupuolisensitiivinen hanketyö -opasta muistilistana, kun otat sukupuolisensitiiviset silmälasit käyttöön hanketyössä. Peilaa oppaan ideoita omaan hankkeeseesi! Paneudu tarkemmin oppaassa esitettyihin muihin lähteisiin ja materiaaleihin!

Kansikuva
Saavutettavan Sukupuolisensitiivinen hanketyön -oppaan kansikuva, jossa silmälasipäinen nainen puhaltaa voikukan höhtyviä. Kirjoittajat: Mai Salmenkangas ja Riikka Wallin.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis