Terveysasemien kiireettömän vastaanottotoiminnan virtausmalli Kymsotessa

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian oman terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille. Moniammatillisessa tiimissä suunnitellaan tutkimukset ja hoito ja asiakas kutsutaan vastaanotolle, mikäli asiaa ei voida etäkontaktissa ratkaista.