Terveysasemien kiireettömän vastaanottotoiminnan virtausmalli Kymenlaakson hyvinvointialueella

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille. Moniammatillisessa tiimissä suunnitellaan tutkimukset ja hoito ja mahd. vastaanotto, mikäli asia ei etäkontaktissa ratkea.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kehittäjä