Tiedän mitä tahdon! - henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilökohtainen budjetointi on vammaispalvelujen asiakasosallisuutta tukeva ja vahvistava tapa järjestää yksilölliset ja asiakkaan tarpeen ja näkemyksen mukaiset palvelut. Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 18.3.2016, viimeksi muokattu 18.3.2016).

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä