Tiedon laadun parantamisen hallintamalli kuvaa Pirkanmaan hyvinvointialueen rakenteet, jossa sote-kirjaamisen kehittämisellä, ohjauksella ja ohjeistamisella sekä yhtenäistämisellä parannetaan kirjaamisen laatua.