Tiedon laadun parantamisen hallintamalli kuvaa Pirkanmaan hyvinvointialueen rakenteet, jossa sote-kirjaamisen kehittämisellä, ohjauksella ja ohjeistamisella sekä yhtenäistämisellä parannetaan kirjaamisen laatua. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tiedon laadun parantamisen hallintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedon laadun parantamisen hallintamalli kuvaa Pirkanmaan hyvinvointialueen rakenteet, jossa sote-kirjaamisen kehittämisellä, ohjauksella ja ohjeistamisella sekä yhtenäistämisellä parannetaan kirjaamisen laatua. 

Toteutuspaikka
Sote-palvelulinjat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitteet ja linkit
Kuva
Tiedon laadun parantamisen hallintamalli
Kuvateksti
Kuvassa näkyy Pirkanmaan hyvinvointialueen rakenteet neljällä eri tasolla, jossa jokaisella tasolla on oma tehtävänsä liittyen tiedon laadun ja kirjaamisen parantamiseen. Kuva noudattelee osin organisaatiorakennetta, jossa tasolla yksi sote-johtoryhmä ja tiedon laadun parantamisen ohjausryhmä seuraavat yleiskuvaa. Tasolla kaksi kuvataan palvelulinjat, tasolla kolme toimivat kirjaamisen kehittämisen työryhmät ohjeistaen palvelutuotantoa. Tasolla neljä operoivat ammattilaiset, yksiköiden esihenkilöt, tietojohtamisen kehittäjät sekä erilaiset sote-kirjaamisen verkostot kuten sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoiden verkosto ja hoitotyön kirjaamisen verkosto.

Tekijä

Minna Peltomaa

Luotu

06.10.2023

Viimeksi muokattu

18.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä