Tiedonkulun varmistaminen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavien palveluiden turvallisuutta lisäävä, hyvinvointialueiden käyttöön sopiva, kotiin annettavien palveluiden tiedonkulun toimintamalli asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäämiseksi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Ylläpitäjä
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ylläpitäjä
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Kehittäjä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Kehittäjä
Etelä-Savon hyvinvointialue
Kehittäjä
Åbo Akademi
Kehittäjä
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kehittäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kehittäjä
Satakunnan hyvinvointialue
Kehittäjä