Etunimi
Tarja
Sukunimi
Ojala
Organisaatio
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Esittelyteksti
Erikoistutkija, DI, KM. Keskeisenä mielenkiinnon kohteena on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä hallinnonalojen rajat ylittävä yhteistyö arjen turvallisuuden varmistamiseksi.

Toimintamallit, joissa mukana

Kodin turvallisuuden tarkistuslistan kansikuva. Palovaroittimen asennus kattoon.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Turvallisuus
Perhehoito

Toimintamalli
Kotihoito
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto

SPEK Turvakassi
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Ikääntyminen
Turvallisuus

SPEK Turvakortit(R) 2020
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Ikääntyminen
Turvallisuus

Toimintamalli
Turvallisuus
Potilasturvallisuus
Väkivalta

Kokonaisuudet, joissa mukana

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Turvallisuus