Toiminnallinen työkyvyn arviointi yhdistysten palkkatukityössä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työnhakijoina on runsaasti ihmisiä, joilla on puutteita työkyvyssä. Yhdistysten palkkatukityössä olevien henkilöiden työkykyä pystytään arvioimaan käytännön työssä ja samalla osana laajempaa moniammatillista tukiverkostoa. Tavoite on päästä työhön, kuntoutukseen tai eläkkeelle.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ylläpitäjä
Pudasjärven kaupunki
Kehittäjä