Toiminnallinen työkyvyn arviointi yhdistysten palkkatukityössä

Työnhakijoina on runsaasti ihmisiä, joilla on puutteita työkyvyssä. Yhdistysten palkkatukityössä olevien henkilöiden työkykyä pystytään arvioimaan käytännön työssä ja samalla osana laajempaa moniammatillista tukiverkostoa. Tavoite on päästä työhön, kuntoutukseen tai eläkkeelle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Toiminnallinen työkyvyn arviointi yhdistysten palkkatukityössä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työnhakijoina on runsaasti ihmisiä, joilla on puutteita työkyvyssä. Yhdistysten palkkatukityössä olevien henkilöiden työkykyä pystytään arvioimaan käytännön työssä ja samalla osana laajempaa moniammatillista tukiverkostoa. Tavoite on päästä työhön, kuntoutukseen tai eläkkeelle.

Toteutuspaikka
Pudasjärvellä työllistävät yhdistykset Livokas ry, Pudasjärven 4H ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Korpisen kyläseura ry, Syötteen kyläyhdistys ry; Oulunkaaren työttömien terveystarkastukset; Oulunkaaren työterveys Oy
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Pudasjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit
Kuva
Toiminnallisen työkyvyn arviointi toimintamallin kuvaus
Kuvateksti
Yhdistysten kanssa kehitetty toimintamalli on otettu käyttöön myös Pudasjärven kaupungin palkkatukityössä ja työkokeilussa. Toiminnallisen työkyvyn arviointi toimintamallin kuvaus.

Luotu

23.05.2022

Viimeksi muokattu

07.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Yhdistystoimijat tekevät havaintoja työntekijän työkyvystä käytännön arjesta ja saattavat tiedot työntekijää hoitavan työterveyslääkärin tietoon asiakkaan suostumuksella. Näin lääkäri saa parhaan mahdollisen tiedon käytännön työkyvystä ja pystyy laatimaan lausunnot niin kuntoutusta kuin eläkettäkin varten.

Toimintaympäristö **

Työkyvyn arvioinnin prosessi on yhteiskunnassamme vielä hahmottumaton. Pitkään työttömänä olleilla on usein työkyvyn kanssa haasteita, joiden ratkaiseminen tuottaisi työkykyä tai tuottaisi toimeentulon kuntoutustuen tai eläkkeen muodossa.

Pudasjärvellä yhdistykset ovat osallistuneet aktiivisesti työllisyyden hoitoon työllistämällä pitkään työttömänä olleita tai osatyökykyisiä henkilöitä sekä kylien yhteisiin tehtäviin että alueen kotitalouksien ja yritysten tehtäviin. Jatkopolkujen etsimisessä tarvitaan moniammatillista verkostoa, koska jokaisella työntekijällä on aivan henkilökohtainen elämäntilanne.

Jos työkyvyssä on puutteita, eikä niitä hoideta tai työkyvyttömyyttä todeta, joutuu työnhakija kipuilemaan toimeentulonsa kanssa pitkiäkin aikoja, jopa kymmeniä vuosia elämästään. Ihmettely siitä, miksi suuri työttömien joukko ei työllisty avoimiin työtehtäviin, ei auta, vaan tarvitaan aktiviisia toimenpiteitä työkyvyn selvittämiseksi. Tässä avainasemassa on sote-sektori ja te-palveluiden työkykykoordinaattorit, jotka kannattaa saattaa tiiviiseen yhteistyöhön työllistävien yhdistysten ja kuntien työllistämispalveluiden kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhdistyksiin palkkatuella palkatut työntekijät ovat vaikeasti työllistyviä ja heikossa asemassa työmarkkinoilla. Useilla on takanaan pitkä työttömyys (vähintään 500 päivää) tai osatyökykyisyys.

Työntekijä antaa työsuhteen alkaessa suostumuksen työssä tehtävien havaintojen kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään. Hän on tietoinen sen merkityksestä ja tavoitteesta. Asiakkaan oma ymmärrys työkyvystään paranee työsuhteen aikana.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakastietojärjestelmän käyttö tulee saada päivittäiseksi työkaluksi yhdistyksissä ja kaupungin työllisyyspalveluissa.

Moniammatillisen verkoston toimivuutta tulee jatkuvasti ylläpitää ja juurruttaa toimintamallia pysyviin rakenteisiin ja asiakirjoihin. Henkilövaihdokset eivät saa aiheuttaa häiriötä toiminnalle.

Kansikuva
Ponnahdus elämään!

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä