Toimintakortit lapsen monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton tekemisen kautta monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)
Ylläpitäjä
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kehittäjä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Kehittäjä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Kehittäjä
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kehittäjä