Toimintakortit lapsen monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin

Toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton tekemisen kautta monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Toimintakortit lapsen monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton tekemisen kautta monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin. 

Toteutuspaikka
Itä-Suomen yhteistyöalue (Lapinlahti, Kuopion kaupunki, Tikanpellon päiväkoti, Urpolan ja Ristiinan koulut, Essote, Saarikka, Keuruu, Wiitaunioni)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Päivi Malinen

Luotu

03.10.2022

Viimeksi muokattu

29.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintakortit ohjaavat hyvään ja laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen kokonaistilanteen kartoittamiseksi ja arvioimiseksi. Toimintakorttien tavoitteena on rohkaista jokaista lapsen palvelutarpeen arviointiin osallistuvaa toimijaa – oli kyse sitten ammattilaisesta tai asiakkaasta – tuomaan oman asiantuntemuksensa yhteiseen työhön lapsen edun toteuttamiseksi. Toimintakortit tukevat työntekijää huolen puheeksi ottamisessa perheen kanssa, ja selittävät yhteydenoton ja ilmoituksen tekemistä myös perheelle. Toimintakortit avaavat kunkin toimijan roolia yhteisessä arviointityössä ja niiden avulla ohjataan lapsen edun arvioinnin kannalta tarvittavan ja välttämättömän tiedon siirtämisessä.

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyön tueksi tarvitaan osallisuutta vahvistavia toimintamalleja. Lapsella on oikeus saada tilanteensa kokonaisvaltaisesti arvioiduksi, ja tähän tarpeeseen toimintakorttien avulla pyritään vastaamaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat lastensuojelussa työskentelevät ammattilaiset sekä lastensuojelun kanssa toimivat yhteistyökumppanit, ja heidän keskinäinen yhteistyönsä. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat lastensuojelun asiakkaat. Kehittämistyön tietopohjana toimi LUMO-hankkeen alkukartoituskysely, jossa selvitettiin monialaisen yhteistyön toimivuutta. Kehittämistyön sisältöjä tarkennettiin kunkin kehittäjäryhmän työskentelyn edetessä. Lastensuojelun kokemusasiantuntijavanhemmat ovat olleet mukana työpajatyöskentelyssä ja osallistuneet toimintakorteiksi rakentuneen lopputuotoksen kommentointiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintakortit ovat työväline, joiden käyttöön otto ja juurruttaminen edellyttävät ensin mallin mukaisen toiminnan kokeilua, arviointitiedon keräämistä, päätöksentekoa mallin mukaisen toiminnan viemisestä osaksi ammattilaisten työtä sekä johdon tukea toiminnan juurruttamiselle. LUMO-hankkeen aikana toimintakorttien käyttöä ei ennätetty pilotoida, vaan tämän työn jatkaminen jää hyvinvointialueiden ja kuntien vastuulle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

LUMO-hankkeessa ei ennätetty kokeilla käytännössä toimintakortteja työvälineenä. Ammattilaisten vastaanotto varsinaiselle tuotokselle on ollut innostunut - ohjeita monitoimijaisen työskentelyn tueksi on kaivattu.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lapsen monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin toimintakortit ovat sovellettavissa monenlaiseen ammattilaisten ja asiakkaiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Valmiin tuotoksen lisäksi tarvitaan ammattilaisten kouluttamista ja perehdyttämistä mallin mukaiseen työskentelyyn.

Kansikuva
LUMO: kuvituskuva, naurava tyttö nojaa hymyilevän miehen olkapäätä vasten

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis