Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta taitoja ja uskoa tulevaan

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuetussa vapaaehtoistoiminnassa tukea tarvitsevat pääsevät vapaaehtoistoimijoiksi yksilöllisen tuen ja tiiviin verkostoyhteistyön avulla. Vapaaehtoistoiminnan paikka valikoituu vapaaehtoisen toiveiden perusteella, ja siihen hakeudutaan tuetusti.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä