Työkyvyn tuen konsultaatiomalli, Työkykyverkosto, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyverkosto on moniammatillinen konsultaatioryhmä, joka tuottaa uusia näkökulmia ja suosituksia hyvinvointialueen asukkaille, jotka tarvitsevat monialaista konsultaatiota työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen selvittelyn tueksi. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä, Ylläpitäjä