Työkyvyn tuen mallin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (POHDE)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen ideaalimallin ja geneeristen palvelupolkujen kuvaus hyvinvointialueelle. Kehittämistyö on tehty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa osana kuntoutuksen monialaista kehittämistä. Kehittämistyö (mm. mallin pilotointi, arviointi) jatkuu.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä