Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus - Etelä-Karjala

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitysvaiheessa - Työ- ja toimintakyvyn tuen palvelumallia on työstetty yhteiskehittämisen menetelmin verkostotyöpajoissa kevään 2022 aikana. Syksyllä 2022 toteutetaan pilottijakso, jolloin tarkastellaan mallin tiettyjen osien toimintaa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Kehittäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Kehittäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Kehittäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Kehittäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Kehittäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Kehittäjä