Työkyvyn tuen tiimimalli (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen Hyvinvointialueella Heinolassa on työkyvyn selvittelyyn liittyvää verkostotyötä tehty jo pitkään. Tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa monialaisen verkostoyhteistyön malli  koko hyvinvointialueelle. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kehittäjä