Työparimalli rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rikosseuraamusalan ammattilaisen ja rikollisuudesta irtaantuneen koulutetun kokemusasiantuntijan työparimalli, jolla vastataan rikostaustaisten asiakkaiden erityistarpeisiin erilaisissa toimintaympäristöissä ja tuetaan heitä rikoskierteestä irtaantumisessa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Nuorisoasuntoliitto ry
Ylläpitäjä
Sininauhaliitto
Kehittäjä