TyöParkki - Työllisyyspalvelua ja -neuvontaa ilman ajanvarausta

Toimintamallin lyhyt kuvaus

TyöParkki tarjoaa työllistymisen kynnyksettömän kohtaamispaikan. Se mahdollistaa asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja erilaista työelämään liittyvää tukea. TyöParkissa korostetaan yhteiskehittämistä, avoimuutta ja asiakaslähtöistä toimintaa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Hämeenlinnan kaupunki
Ylläpitäjä