Työttömän Fyysisen toimintakyvyn kartoitus/Kymenlaakso

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutin tekemä fyysisen toimintakyvyn kartoitus ja testaus työttömille työnhakijoille osana laajempaa työkyvyn arviointia. 

Toimintakyvyn kartoitus alkaa PTA-lomakkeen täytöllä, asiakas täyttää kyselyn ja kysely käydään yhdessä läpi ja tehdään tarkennuksia sekä huomioita. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ylläpitäjä