Työttömän Fyysisen toimintakyvyn kartoitus/Kymenlaakso

Fysioterapeutin tekemä fyysisen toimintakyvyn kartoitus ja testaus työttömille työnhakijoille osana laajempaa työkyvyn arviointia. 

Toimintakyvyn kartoitus alkaa PTA-lomakkeen täytöllä, asiakas täyttää kyselyn ja kysely käydään yhdessä läpi ja tehdään tarkennuksia sekä huomioita. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työttömän Fyysisen toimintakyvyn kartoitus/Kymenlaakso
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutin tekemä fyysisen toimintakyvyn kartoitus ja testaus työttömille työnhakijoille osana laajempaa työkyvyn arviointia. 

Toimintakyvyn kartoitus alkaa PTA-lomakkeen täytöllä, asiakas täyttää kyselyn ja kysely käydään yhdessä läpi ja tehdään tarkennuksia sekä huomioita. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mervi Seppä

Luotu

20.10.2022

Viimeksi muokattu

28.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kartoitus pitää sisällään fyysisen kunnon eri osa-alueiden mittaamisen, testaamisen ja arvioimisen.

Asiakkaan koetun fyysisen, työkykyyn vaikuttavan haasteen todentaminen.  

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, eli Kymsoten, tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Työkyvyn tuen tiimi, eli työkykytiimi tarjoaa Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaille laaja-alaisia ja moniammatillisia työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointeja.

Työkykytiimin jäsenenä fysioterapeutti testaa ja arvioi ja tutkii luotettavien testien ja mittareiden avulla asiakkaan fyysistä toimintakykyä ja siinä ilmenneiden haasteiden tai rajoitusten vaikutusta työkykyyn.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkyvyn tuen tiimin asiakkaita ovat Kymenlaaksossa asuvat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn laajaa arviointia sekä suunnitelmaa / toimenpiteitä työllistymisen tueksi eivätkä ole tulleet autetuksi muilla työllistymisen tuen palveluilla. 

Ohjattu tekemään henk.koht. valintoja, jotka lisäävät terveyttä ja parempaa toimintakykyä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis