Välitä! - nopea kriisiapu seksuaaliväkivaltaa kokeneille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kriisiavun aktiivinen tarjoaminen ja järjestäminen seksuaalisen väkivallan uhreille ja läheisille mahdollisimman pian kokemuksen jälkeen. Saumaton viranomaisyhteistyö ja asiakkaan saattaminen palvelusta toiseen. (Innokylän toimitus siirtänyt vanhasta verkkopalvelusta 6/2020)

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä