Valmentava perhetyö, neuropsykiatriset haasteet perheessä -toimintamalli

Valmentava perhetyö on varhaisen tuen perhetyön ja perheiden sosiaalityön perhetyön lyhytkestoinen palvelu perheille, jossa arkea kuormittaa neuropsykiatriset haasteet. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Valmentava perhetyö, neuropsykiatriset haasteet perheessä -toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmentava perhetyö on varhaisen tuen perhetyön ja perheiden sosiaalityön perhetyön lyhytkestoinen palvelu perheille, jossa arkea kuormittaa neuropsykiatriset haasteet. 

Toteutuspaikka
Kymsote, Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut, perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Katja Vierre

Luotu

05.12.2023

Viimeksi muokattu

14.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Valmentava perhetyö on perheiden sosiaalityön -ja varhaisen tuen perhetyön palvelu perheille, kun neuropsykiatriset haasteet kuormittavat arkea, esimerkiksi:

 • Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen
 • Aistiherkkyys
 • Impulsiivinen käyttäytyminen
 • Keskittyminen
 • Arjen- ja ajanhallinta
 • Sosiaalinen vuorovaikutus

Valmentavan perhetyön tuella pyritään vahvistamaan perheenjäsenten voimavaroja ja vahvuuksia. Valmentava perhetyö tarjoaa erilaisia konkreettisia keinoja ja näkökulmia perheen arjen sujuvoittamiseksi, lapsen ja vanhemman tarpeet huomioiden. Palvelun lähtökohtana on perheen motivaatio ja halu sitoutua valmennukseen. 

 • Valmentava perhetyö on määräaikainen tuki perheille, joissa neuropsykiatrisia haasteita.
 • Valmentavan perhetyön toimintamalli on kehitetty ratkaisukeskeisen perhevalmennuksen koulutuksen pohjalta. 
 • Valmentava perhetyö ei vaadi diagnoosia. 

Työskentelyn tavoitteet: 

 • Perhe oppii ja omaksuu uusia toimintamalleja ja taitoja. 
 • Perhe löytää uusia selviytymiskeinoja arjessa.
 • Perheen voimavarat vahvistuvat.
 • Perhe pääsee eroon ei-toimivista toimintamalleista. 
 • Perheen toimintakyky ja itseohjautuvuus lisääntyvät.

 

Toimintaympäristö **

Lapsiperheiden palveluissa on tunnistettu perheiden kuormittuminen neuropsykiatristen haasteiden vaikutuksista arkeen. Perhetyön henkilöstöä on koulutettu neuropsykiatristen haasteiden vaikutuksiin ja perheiden ohjaamiseen muutostyöskentelyssä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapsiperheet, joissa on neuropsykiatrisia haasteita ja ne kuormittavat perheen arkea. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ratkaisukeskeisen perhevalmennus -koulutuksen suorittaneet varhaisen tuen perheohjaajat ja perheiden sosiaalityön perhetyön työntekijät suunnittelivat työpajatyöskentelyissä toimintamallin koulutuksen pohjalta. Valmentavan perhetyön toimintamalliin on suunniteltu tapaamisien runko, joka sisältää monipuolisesti perheen yksilöllisiä tarpeita huomioivia menetelmiä ja keinoja arjen tukemiseksi, kun perheessä on neuropsykiatrisia arjen haasteita. Keskiössä toimintamallissa on neuropsykiatristen haasteiden ymmärrys, tuki ja ohjaus, sekä vanhemmuuden ja lapsen tuki. Työskentely rakentuu perheen omiin muutostavoitteisiin sekä perheen voimavarojen ja vahvuuksien edelleen vahvistamiseen ja tukeen. Toimintamalli sisältää perheen tarpeesta riippuen 7-10 tapaamista perheen kanssa. Toimintamalli sisältää yhteisen suunnitelman ja suunnitelman arvioinnin. 

Toimintamallin pilotointi käynnistyy tammikuussa 2024 ja pilotoinnin aikana toimintamallista kerätään tilastotietoja toiminnan vaikuttavuuden ja toimivuuden näkökulmista. Asiakaspalaute, työntekijäpalaute, asiakkuuksien määrät ja yhteistyötahojen palaute huomioidaan Valmentavan perhetyön pilotoinnin aikana ja niistä koostetaan arviointi toimintamallin toimivuudesta ja jatkokehittämistyöstä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Valmentavan perhetyön pilotti käynnistyy tammikuussa 2024. Yhteistyötahoja on tiedotettu alkavasta toimintamallista. Toimintamallin esite ja jatkokehittämisen suunnitelma ovat valmiit. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteinen koulutuspohja ja koulutuksen tuotteistaminen pian koulutuksen jälkeen on mahdollistanut niin syvemmän oppimisen että tiedon monipuolisen koostamisen tuotteeksi. Työryhmätyöskentelyn muodossa koostettu toimintamalli soveltuu monille perheille ja huomioi perheiden moninaiset tarpeet. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä