Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolun on kasvattaa asiakkaiden tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys-

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa yhteen tunnistettuja tarpeita ja kehittämiskohteita ravitsemusterapiapalveluiden osaamisen tuomiseksi perustasolle lähemmäksi asiakasta ja perusterveydenhuollon ammattilaista.<

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kittilä
Aihealueet
Perhekeskus
Perhepalvelut
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä Kittilässä valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti, Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukemana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Perustason mielenterveyspalvelut
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä monialaisen tuen vahvistaminen yhteistyökoulun monialaisen asiantuntijaryhmän konsultoinnin kautta.​ Toiminnan laajentaminen k

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Varhainen tunnistaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajien emotionaaliseen tukeen kehitettävä varhaisen tuen malli järjestöyhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Neuvola
Asiakassegmentointi
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuvolan asiakkuussegmentointityökalun sähköistäminen koko maakunnan neuvoloiden hyödynnettäväksi Keski-Suomessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhdenvertaisuus
Hoitotakuu
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Soitessa on tehty selvitys heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien tilanteesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Osallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Perhekeskus
Yhteistyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan perhekeskuksen yhteinen tapa hyödyntää lapsivaikutusten arviointia. Yhteinen tavoite, prosessi ja arviointikysymykset lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiselle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Perhepalvelut
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ETU-hankkeen tavoitteena on  

Päihteetön raskaus, terve vastasyntynyt ja turvallinen perhe- elämä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteinen jäsennys ja tavoitetila sille, mitä systeeminen toimintamalli tarkoittaa Pirkanmaalla lastensuojelussa ja kuinka sitä toteutetaan.