Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhehoito
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon osaamista Varhan perhehoidossa. Kartoitamme perhehoitajien päihde- ja mielenterveystyön koulutustarpeita ja järjestämme täydennyskoulutusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Integraatio
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö tarjoaa konsultatiivista tukea hyvinvointialueiden ammattilaisille lapsiin kohdistuvan väkivallan teemassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluasiakkaiden määrittely sekä ennustemallin kehittäminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Perhekeskus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma ja valmiuksien huomiointi sen toteuttamiseen pohjautuu Etelä-Pohjanmaan huumestrategiaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeeminen toimintamalli juurrutetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle organisoimalla mallin koordinointi sekä koulutukset. Lisäksi pilotoidaan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmää. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Perhepalvelut
Kuntoutus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen tai nuoren palveluiden kokoaminen ja kuvaaminen palvelupoluksi, jota voi hyödyntää sekä asiakkaat että ammattilaiset. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Neuvola
Opiskeluterveydenhuolto
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan Kymenlaakson hyvinvointialueen neuvolan ja opiskeluterveydenhuollon digitaaliset raskauden ehkäisyn palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Ristijärvi
Paltamo
Kuhmo
Kajaani
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Sotkamo
Aihealueet
RRP
Suun terveydenhuolto
Perhekeskus
Yhteistyö
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuolto liittyy osaksi Kainuun perhekeskusverkostoa, joka koostuu maakunnallisesta perhekeskuksen johtoryhmästä, maakunnallisesta perhekeskuksen työryhmästä sekä kuntakohtaisista perhe

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
RRP
Prosessien kehittäminen
Perhepalvelut
Yhteistyö
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Heikon suun terveydentilan omaaville lapsille tarjotaan Perhetyön NOPSA-palvelua suun terveydenhuollon vastaanotolta, mikäli suun terveydentilaan ei saada parannusta useista suun terveydenhuollon v

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennaltaehkäisy
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsille ja perheille kohdennettu elintapaohjauksen toimintamalli ja ohjautumisen kriteerit. Tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.