Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa Paikka auki -työnantajille, kuinka toimia nuorten ja osatyökykyisten työntekijöiden kanssa. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä
Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä
Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä
Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä