Vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa Paikka auki -työnantajille, kuinka toimia nuorten ja osatyökykyisten työntekijöiden kanssa. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vastuullinen työnantaja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa Paikka auki -työnantajille, kuinka toimia nuorten ja osatyökykyisten työntekijöiden kanssa. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

 

Toteutuspaikka
Paikka auki -avustusohjelmaa (2018-2021) koordinoi Nuorten Ystävät ry. Toimintamalli on kehitetty Paikka auki -koordinaatiohankkeessa, ja sitä hyödynnetään sotejärjestöissä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

30.03.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Vastuullisuus syntyy vuorovaikutuksessa, jossa sekä työnantaja että työntekijä hoitavat omat työnsä hyvin. Ensivaikutelma on tärkeä, mutta luottamus rakentuu vähitellen, "vuorovedoin" ja ajan kanssa.

Vastuullinen työnantajtoimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätee myös yleisemmin työelämässä.

Toimintaympäristö **

Osatyökykyisten työllistyminen Suomessa on merkittävä haaste. STEAn Paikka auki -avustusohjelma on yksi monista hallituksen toimenpiteistä edistää osatyökykyisten työllistymistä. 

Jotta työnantajina toimivilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä olisi mahdollisimman hyvät valmiudet tukea järjestöissä toimivia Paikka auki -työntekijöitä, on koordinaatiohankkeessa kehitetty vastuullisen työnantajan toimintamalli, jota työnantajina toimivat järjestöt voivat hyödyntää työssään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden kanssa.

Vastuullinen työnantaja -toimintamallin rinnalle on kehitetty työntekijöitä varten Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamalli, joka löytyy myös Innokylästä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevat järjestöt, joita on vuosittain noin 200. Toimintamallia kehittäessä on otettu huomioon järjestöjen näkemyksiä ja kokemuksia toimintamallin sisällöstä ja soveltamisesta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINTAMALLI: 

SELKEÄ TOIMENKUVA

Järjestöön palkattavan työntekijän tehtävät ja toimenkuva suunnitellaan huolella. Työyhteisö osallistuu uuden työntekijän toimenkuvan suunnitteluun ja on näin tietoinen sen vaikutuksista henkilökunnan keskinäiseen työnjakoon. Toimenkuvaan on hyvä jättää riittävää väljyyttä, jotta sitä voidaan tarkentaa palkattavan henkilön kehittymistarpeiden ja vahvuuksien mukaan.

HUOLELLINEN REKRYTOINTI

Uuden työntekijän rekrytointi tehdään huolella ja harkiten. Kun tarkoitus on palkata järjestöihin henkilöitä, jotka tulevat työelämän ulkopuolelta, ovat nuoria ja kokemattomia tai heillä on käytössään vain osa työkyvystään, niin yhdenvertaisuuslain mukainen positiivinen erityiskohtelu on työnhaussa sallittua sekä iän että osatyökykyisyyden perusteella. Työntekijöiden lähtökohdat ovat erityisiä ja heidän osaaminen voi yllättää myös iloisesti.

AVATTU TYÖSOPIMUS

Ennen työsuhteen alkua laaditaan asianmukainen työsopimus. Sen kaikki kohdat kannattaa keskustella auki niin, että molemmat osapuolet varmasti ymmärtävät omat vastuunsa. Avoin, suora ja kohtaava keskustelu eri osapuolten odotuksista ja työelämän pelisäännöistä on hyvä aloittaa jo työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Näin sitä on helpompi jatkaa myös työsuhteen aikana, tarpeen mukaan.

KATTAVA PEREHDYTYS

Työsuhteen alkaessa työnantaja vastaa siitä, että työntekijälle järjestetään hyvä perehdytys uusiin työtehtäviin, työvälineisiin ja työtä tekevään yhteisöön. Uuden omaksumista helpottaa, kun kaikkea ei tarvitse oppia heti ensimmäisinä työpäivinä. Ja uusiin työtovereihin on helpompi tutustua yksi kerrallaan.

ASIANMUKAINEN OHJAUS

Työsuhteen aikana työnantaja huolehtii siitä, että työntekijä saa asianmukaista ohjausta työtehtäviensä tekemiseen. Luontevasti saatavilla oleva ohjaus tukee hyvän työn tekemistä ja vähentää työntekijän kokemaa epävarmuutta uusien työtehtävien äärellä. Asianmukaiseen ohjauksen avulla työntekijä tietää mitä hänen kuuluu työssään tehdä ja miten erilaiset tehtävät tehdään. Rakentavan palautteen avulla työntekijä voi myös vahvistaa omaa ammatillista itsetuntoaan.

RINNALLAKULKEVA MENTOROINTI

Työtehtäviin liittyvän ohjauksen lisäksi työnantaja voi järjestää myös työntekijän henkilökohtaiseen oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja uraan liittyvää mentorointia. Hyvin toteutettuna se vahvistaa sekä työntekijän hyvinvointia työsuhteen aikana että hänen työllistymismahdollisuuksiaan määräaikaisen työsuhteen jälkeen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin ja koordinaatiotiimin antaman tuen hyödyllisyys ja tarpeellisuus on osa ohjelmassa tehtävää tutkimusta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen on selkeää, kun se on käyty läpi työnantajien kanssa. Malli luo yleiskuvan vastuullisen toiminnan perusasioista työsuhteen eri vaiheissa. Mallin avulla voi käydä rakentavia keskustelua työnantajan ja työntekijän kesken, mahdollisissa erityistilanteissa ja/tai säännöllisesti työsuhteen aikana.

Toteutuakseen työyhteisössä vaaditaan uuden työntekijän työpariksi ohjaaja tai mentori, jonka vastuulla on huolehtia, että toimintamallissa esitetyt asiat toteutetaan. 

Vastuullinen työnantaja -toimintamallia esitellään säännöllisesti Paikka auki -koordinaatiohankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi toimintamallia on jaettu ja markkinoitu somekanavissa (FB,Twitter, IG) ja osallistuttu osatyökykyisten työllistymistä koskeviin keskusteluihin erityisesti Twitterissä.

Kansikuva
Paikka auki -logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis