Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuuntuntoinen työntekijä toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työntekijälle, kuinka toimia vastuuntuntoisesti työssä.  Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä
Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä
Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä
Nuorten Ystävät ry
Ylläpitäjä