Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kuvaa, miten verkostotyötä tuetaan ja tehdään THL:ssä. Toimintamalli kattaa niin sisäiset kuin ulkoiset verkostot. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kehittäjä