Toimintamalli kuvaa, miten verkostotyötä tuetaan ja tehdään THL:ssä. Toimintamalli kattaa niin sisäiset kuin ulkoiset verkostot. 

Toimintaympäristö **

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintaympäristö on muutoksessa, eikä laitos pääse tavoitteisiinsa yksin. Onnistuminen strategiassa edellyttää toimivaa ja joustavaa yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa erilaisissa rooleissa. Verkostotyö on olennainen tapa lisätä laitoksen vaikuttavuutta.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Olemme strategian arvojen mukaan inhimillinen vuorovaikuttaja: arvostamme, kuulemme ja keskustelemme. Tähän pääsemiseksi ei enää riitä toimiminen vain virallisissa rakenteissa ja työryhmissä: tarvitaan laaja-alaisempaa ja joustavampaa antautumista erilaisille yhteiskunnallisille yhtymäpinnoille ja konteksteihin. Tavoitteena on, että tulevaisuuden THL:ssä tehdään paljon tehokasta ja tuloksellista verkostomaista työtä - talon sisällä ja sen ulkopuolella - jotta suomalaisten terveys ja hyvinvointi paranisivat. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

- Johto saa kuvan verkostotyöstä, sen tuen tarpeista ja tavoitteista ja voi tukea työntekijöitään verkostotyössä - samoin kun odottaa siltä tuloksia

- Ammattilainen saa tukea omaan verkostoyöhönsä, minkä avulla työ tulee tehokkaammaksi, mielekkäämmäksi ja monipuolisemmaksi. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Sari Ullgren-Lajunen

Katja Sankalahti

Nella Savolainen 

Tapani Kauppinen

Sanna Nykänen

Antti Tuomi-Nikula

Hanna Kortström

Vesa Saaristo

Marke Hietanen-Peltola

Minna Sinkkonen

Sari Jokinen

Emilia Haapala

 

Tavoiteltu muutos

THL:ään on tehty Verkostotyön tuen toimintamalli ja se on laajasti käytössä ja koettu hyväksi ja työtä helpottavaksi ja tehostavaksi toimintamalliksi. 

Muutoksen mittaaminen

- Verkostotyön toimintamalli on muotoiltu ja kuvattu (K/E)

  • prosessissa mukanaolleet ovat tunteneet tulleensa kuulluksi
  • prosessissa mukanaolleet aikovat ottaa malli käyttöön omassa työssään

- Verkostotyön toimintamalli on kuvattu ja viestitty onnistuneesti

  • löydetty selkeä ja looginen tapa ja paikka viestiä toimintamallista
  • viestitty toimintatavasta niin, että ihmiset tietävät toimintamallin 1) olemassaolon ja sen että 2) se on tarkoitus ottaa käyttöön
  • toimintamallista on viestitty johtamisfoorumissa, terhossa, THL-joryssä ja henkilöstökahveilla

- Toimintamalli on otettu käyttöön

  • verkoston Terhoon ilmoittaneissa 100% ilmoittaa toimivansa toimintamallin mukaisesti tammikuussa 2022
  • 100% innovaattoriverkostolaisista on ottanut toimintamallin käyttöön
  • muita mittareita?

 

Toteutussuunnitelma

Täytetään myöhemmin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä on THL:n työntekijät, tarkemmin verkostotyötä tekevät työntekijät ja heidän esimiehensä. 

Osallistuminen on toteutettu yhteiskehittämisellä; halukkaat verkostoissa toimijat on osallistettu mukaan mallin luomiseen, kehittämiseen ja implementointiin.