Vertaisuuteen perustuva ryhmätoimintamalli asunnottomuutta kokeville, rikos- ja päihdetaustaisille naisille (Supernovat)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Supernovat-ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joissa tuetaan naisten hyvinvointia. Ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan marginaalissa eläviä naisia ja tunnistamaan heidän tarpeitaan. Vaikuttamisviestinnällä vaikutetaan ennakkoluuloihin ja asenteisiin.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Naistenkartano ry
Ylläpitäjä
Vailla vakinaista asuntoa ry
Ylläpitäjä
Vailla vakinaista asuntoa ry
Kehittäjä
Naistenkartano ry
Kehittäjä