Visioverkko - Ensikodin odotusajan työskentely etäyhteydessä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelua tarjotaan ensikotiin tuleville perheille. Työskentelyä tehdään odottavan äidin kanssa ennen ensikotiin tuloa. Asiakkaat ohjautuvat muun muassa neuvolan ja lastensuojelun kautta. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Ylläpitäjä