Voimaperheet-toimintamallin laajentaminen Etelä-Savossa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turun yliopiston hallinnoima voimaperheet on alle kouluikäisten käytösongelmien varhaisen tunnistamisen ja tuen hoitomalli. Hoitomallissa hyödynnetään digitalisaatiota, vanhempainohjausta ja verkkopohjaista psykoedukatiivista hoito-ohjelmaa.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Savon hyvinvointialue
Ylläpitäjä