Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisen hyvän alusta on digitaalinen ympäristö, joka yhdistää asiakkaat, palvelut, palveluntuottajat ja palveluiden järjestäjät sekä ammattilaiset palvelupolkujen tueksi tuottaen asiakasarvoa ja sujuvia yhteistyöprosesseja.   

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Alustapalvelu Sociala Oy
Ylläpitäjä
Alustapalvelu Sociala Oy
Kehittäjä
Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak)
Kehittäjä
Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak)
Kehittäjä
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry
Kehittäjä
Alustapalvelu Sociala Oy
Kehittäjä