Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistutkijuus on tiedon yhteisrakentelua asiakkaiden ja työntekijöiden kesken arjen sosiaalityössä. Tarkoituksena on hyödyntää yhteistoiminnallista työtapaa siten, että se lisää asiakkaiden hyvinvointia ja ammattilaisten osaamista. (Toimituksen siirtämä 6/2020)

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä