Yksi ovi - monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt palvelut

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhden oven periaatteella toteutettava toimintatapa, jossa tarjotaan matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta, tukea ja osallisuutta 13-29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen. 

Toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Viola -väkivallasta vapaaksi ry
Ylläpitäjä