Yksi ovi - monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt palvelut

Yhden oven periaatteella toteutettava toimintatapa, jossa tarjotaan matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta, tukea ja osallisuutta 13-29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen. 

Toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yksi ovi - monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt palvelut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhden oven periaatteella toteutettava toimintatapa, jossa tarjotaan matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta, tukea ja osallisuutta 13-29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen. 

Toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Toteutuspaikka
Olkkari-hanke Mikkelissä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitteet ja linkit

Luotu

26.06.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Luodaan nuorten tarpeista lähtevät ennaltaehkäisevät palvelut, joiden tavoitteena on varhaisempi nuoren tukeminen. Toiminnallisuutta, osallisuutta ja työntekijöiden jalkautumista lisäten madalletaan kohtaamista sekä mahdollistetaan nuoren suora yhteydenotto palveluihin. Palveluiden toteuttamiseen rakennetaan eri organisaatioissa työskentelevien ohjaus- ja tukityöntekijöiden verkosto.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

13-29-vuotiaat nuoret sekä heidän läheisensä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ohjauspalveluiden keskittäminen ja toimintarakenteiden luominen

Etsitään keskitettyihin palveluihin soveltuva tila, joka mahdollistaa avoimen kohtaamisen, ryhmätyöskentelyn ja henkilökohtaisen ohjaustyön. Määritellään yhden oven taakse keskitettävät ohjauspalvelut ja fyysisesti samaan tilaan tulevat ohjaus- ja tukipalvelut. Sovitaan läheisistä yhteistyökumppaneista, jotka osallistuvat toiminnan toteuttamiseen kohtaamispaikassa. Luodaan rakenne, jossa hallinnollinen johtaminen ja käytännön prosessijohtaminen on eroteltu toisistaan. Käytännön prosessijohtaja vastaa yhteisen matalan kynnyksen ohjauspalveluiden ja toiminnan toteuttamisesta sekä kantaa koordinointivastuun yhteistyöverkoston kehittämisestä ja rakenteiden luomisesta. Rakennetaan ohjaustyön suunnittelu- ja tiimirakenteet, jotka rakentuvat palveluista käsin eikä järjestelmälähtöisesti. Tiimeihin osallistuvat eri organisaatioissa samantyyppistä työtä tekevät työntekijät.

Matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelut

Toiminnan ydin on avoin kohtaamispaikka, jossa työntekijä on tavattavissa joka arkipäivä ilman ajanvarausta. Tilassa on mahdollista oleskella ilman erityistä asiaa. Nuori saa ohjausta ja tukea itsenäistymiseen sekä omaan elämään liittyviin kysymyksiin. Kohdataan ja tuetaan myös nuoren läheisiä. Lisäksi annetaan neuvontaa lomakkeiden täyttämiseen sekä tietoa erilaisista palveluista ja niiden vaikutuksista. Työntekijään on mahdollisuus ottaa yhteyttä monella eri tavalla; käymällä, puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisen median kautta.
Jalkautuva ja osallisuutta lisäävä matalan kynnyksen toiminta
Jalkaudutaan nuorten pariin kouluille, ostoskeskukseen ja vapaa-ajanviettopaikkoihin. Jalkautuminen perustuu toiminnalliseen läsnäoloon, jolla madalletaan nuoren ja aikuisen kohtaamista. Järjestetään erilaisia teemallisia vertaistuellisia ryhmiä, joilla mahdollistetaan kiinnittyminen toimintaan. Ryhmien ideat tulevat nuorilta itseltään tai yhteistyöverkostolta. Tapahtumien järjestämisen kautta kohdataan niitä nuoria, joita toiminta ei muuten tavoittaisi.

Toimijoiden yhdessä toimiminen

Matalan kynnyksen toiminnan vastuuhenkilö toimii koko toiminnan koordinointivastuussa. Toiminnan toteuttamiseen osallistuu toimijoita kunnan, järjestöjen, oppilaitosten, hankkeiden ja valtion toimijoista. Kootaan yhteisiin tiimeihin saman kohderyhmän kanssa toimivia työntekijöitä. Toimitaan yhdessä nuorten kanssa hyödyntäen olemassa olevia rakenteita kuten nuorisovaltuusto, tukioppilaat ja oppilaskunnat. Luodaan mahdollisuus nuorille toimia ja olla osallisena ilman rakenteita matalalla kynnyksellä syntyneen idean pohjalta. Mahdollistetaan vapaaehtoistoiminta. Johtaminen on toimintaa tukevaa, jossa ylitetään hallinnolliset rajat.

Matalan kynnyksen palveluiden prosessijohtaminen

Matalan kynnyksen johtaminen jaetaan prosessi- ja hallinnolliseen johtamiseen. Prosessijohtaja vastaa yhteisen työskentelyn koordinoimisesta, yhteensovittamisesta sekä palveluiden kehittämisestä. Prosessijohtaja kokoaa hallinto- ja organisaatiorajat ylittävät tiimit sekä neuvottelee ja sopii pelisäännöt yhteiseen työskentelyyn niiden toimijoiden kanssa, jotka eivät fyysisesti työskentele tilassa. Prosessin kehittämistä tukee hallinnollisista johtajista koottu tukiryhmä. Osa tukiryhmän johtajista toimii hallinnollisina esimiehinä työntekijöille. Tukiryhmän työskentelyyn osallistuu esimiehiä myös hallintokunnista, joita palveluiden tuottaminen koskettaa, vaikka heidän omia alaisiaan ei työskentelekään fyysisesti tilassa tai ydintiimissä.

Kansikuva
Olkkarin logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kohderyhmä