Etunimi
Joonas
Sukunimi
Kiviranta
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Asiakaskehittäminen jakautuu mallissa viiteen osaan: Kehittäjäasiakkaat, kokemusasiantuntijuus, asiakaspalaute/sosiaalinen raportointi, yhteisöneuvonta ja asiakasraati
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö

Innokylä logo
Toimintamalli
Monikulttuurisuus
Ennaltaehkäisy
Osallisuus

Kohtaamispaikasta yhteisökeskukseksi
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Yhteisöneuvonta Innokylä
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys

Kokonaisuudet, joissa mukana